Przechowywanie złowionych ryb

Obowiązujący wędkarzy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW mówi, że żywe ryby należy przetrzymywać w sadzach (siat­kach), większe okazy na agrafce (nie więcej niż jedna ryba na jednej agrafce). W praktyce złowione ryby dobrze jest przetrzymywać w dru­cianych sadzach lub w nylonowych siatkach za­nurzonych w wodzie. Nie wolno zapominać, że sadzyk siatkowy na­daje się do przetrzymywania ryb jedynie w wodzie stojącej lub w rze­kach o wolnym prądzie. Ryby zanurzone w siatce w bystrych nurtach giną szybko na skutek uduszenia (prąd wody stłacza je w jednym miejscu i uniemożliwia swobodne poruszanie się oraz oddychanie). Sadz lub siatka powinny być zanurzone w wodzie w miejscach chło­dzonych i zacienionych. Tam, gdzie mamy płycizny, należy zabezpie­czyć ryby przed działaniem promieni słonecznych przez przykrycie ich trawą lub liśćmi przybrzeżnych roślin.

Łowiąc metodą gruntową, warto zaopatrzyć się w siatkowy sadz, wykonany z nylonowej siatki na obręczach i umożliwiający przechowywanie złowionych ryb na dużych głębokościach. Zapobie­ga to ich śnięciu. Sadz mierzy 2,5?3 metrów długości i nadaje się do

zastosowania podczas połowów na stawach, jeziorach i głębokich rzekach o wolnym prądzie. Na końcu sadza znajduje się ołowiany ciężarek, umożliwiający utrzymanie go w stałej pozycji. Do brzegu mocuje się go przez wbicie w ziemię metalowej, teleskopowej pod­pórki przymocowanej na zawiasie do pierwszego pierścienia. Średni­ca metalowych obręczy wynosi 50?80 cm.

Podczas łowienia na spinning lub sztuczną muszkę (wówczas czę­sto zmienia się łowisko), pozyskane ryby wkłada się do przytroczo­nego do boku kosza (rys. 54d). Koszyk taki ma 45 cm długości, 20 cm szerokości i 25 cm wysokości. Nie powinien być niczym wyścielony wewnątrz, aby powietrze mogło swobodnie przedostawać się przez szczeliny, między prętami wikliny. Koszyki takie, zaopatrzone w do­datkowe zewnętrzne schowki służą, nie tylko do przenoszenia ryb, ale również jako chlebak na sprzęt muchowy: kołowrotek, przypony i muszki. Zabite ryby, owinięte szmatką lub papierem, przez krótki okres można przetrzymywać w koszu. W przypadkach letnich poło­wów, kiedy temperatura otoczenia jest wysoka, należy ryby natych­miast wypatroszyć. Barbarzyńskim postępowaniem jest noszenie ryb w siatce lub nanizanych na sznury z witki. Ryby takie giną w męczar­niach i szybko ulegają rozkładowi. Zabite ryby dłużej zachowują świeżość niż śnięte.